Tất cả sản phẩm

Sâm Dây Ngọc Linh

Tên gọi: Sâm Dây Ngọc Linh ( Đẳng Sâm)

Nguồn gốc: Kontum

Giá: Liên hệ VND

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Cây An Xoa

Tên gọi: Cây An Xoa

Nguồn gốc: Bình Phước

Giá: Liên hệ VND

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Tam Thất Bắc

Tên gọi: Tam Thất Bắc

Nguồn gốc: Tây Bắc (Hà Giang)

Giá: Liên hệ VND

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Ba Kích Tím

Tên gọi: Ba Kích Tím

Nguồn gốc: Quảng Ninh

Giá: Liên hệ VND

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Nấm Ngọc Cẩu

Tên gọi: Nấm Ngọc Cẩu ( Tỏa Dương)

Nguồn gốc: Tây Bắc (Hà Giang)

Giá: Liên hệ VND

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Xáo Tam Phân

Tên gọi: Xáo Tam Phân

Nguồn gốc: Ninh Hòa

Giá: Liên hệ VND

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Sâm Ngọc Linh

Tên gọi: Sâm Ngọc Linh

Nguồn gốc: Kontum

Giá: Liên hệ VND

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Nấm Lim Xanh

Tên gọi: Nấm Lim Xanh

Nguồn gốc: Quảng Nam

Giá: 0 VND

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Sâm Hàn Quốc

Tên gọi: Sâm Hàn Quốc

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Giá: Liên hệ VND

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Page 1 of 212